Lọc mùi khí thải

Khí thải công nghiệp là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, tác hại đến môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, khí thải công nghiệp có rất nhiều dạng khác nhau và để lọc các loại khí thải khác nhau phải có các phương pháp phù hợp để đạt hiệu quả cao.

Trong các mục tiêu làm sạch khí thải, khói thải thì lọc mùi là mục tiêu khó nhất sau các bước cơ bản để lọc khí, lọc khói.

Bể phốt (hầm cầu) của các building, tòa nhà lớn là một hệ thống xử lý chất thải rất lớn và cũng khá phức tạp. Khí thải từ nơi này mang theo một loại mùi rất độc hại ra ngoài không khí. Thường các thiết kế cơ bản đều cho ống dẫn khí thải lên tầng cao của các tòa nhà thải tự do ra ngoài sau khi có thể lọc qua một vài kiểu lọc thông thường, và hiệu quả lọc được mùi là rất thấp. Mùi thối và độc hại vẫn thoát ra ngoài môi trường tự nhiên.

Bếp nhà hàng cũng là nơi thải ra loại khói đen bẩn mang theo mùi thức ăn được chế biến ra ngoài. Khói và mùi của bếp công nghiệp thải ra ngoài cũng là loại khói độc hại và gây ô nhiễm không khí nặng.

Với hai loại khí – khói thải của bể phốt lớn và bếp nhà hàng, chúng tôi đã nghiên cứu và kế hợp một số phương pháp lọc khói – lọc mùi hiện đại để áp dụng nhằm lọc mùi khí thải triệt để đến trên 85%  mùi trên các hệ thống thải khí – khói.

 

Hệ thống lọc mùi gồm 3 modules gắn trên hệ thống thải khí, nhằm lọc triệt để mùi theo khí thải ra ngoài.

Chức năng: Lọc các loại mùi trong khí thải dạng ướt (phân tử khí dạng lỏng siêu nhỏ) như khí thải từ hệ thống bể phôt hầm cầu lớn của các tòa nhà, building, từ hệ thống bếp nặng mùi, cơ sở chế biến thực phẩm …

Công nghệ: Kết hợp nhiều công nghệ lọc mùi, lọc khí.

Kích thước: Thiết kế thực tế theo công trình.

Add your comment